De Lelie


Aan de buitenhaven van Schiedam lag overigens nog een werf, kleiner dan de Nijverheid, die de naam De Lelie* droeg. Opgericht door Andries Zondag, die aanvankelijk alleen binnenschepen bouwde en zeeschepen repareerde. Zondag overleed en werd opgevolgd door zijn schoonzoon G. Lindeman. Reder J.H. van Gent, liet hier in de jaren 1850-1856 zes kleinere schepen bouwen, drie brikken en drie barken. Het bedrijf heeft zeker tot 1871 bestaan want toen werkten er nog circa 28 man. In later jaren werd het niet meer genoemd.

In oktober 1849 werd op de Werf de Lelie van de scheepsbouwmeester G. Lindeman de kiel gelegd voor het Schoonerschip Stella Maris groot 200 Javalasten. Dit is het eerste schip dat op de werf gebouwd ging worden. De eerste spijker werd geslagen door het zoontje van de Heer J.H. van Gent, de boekhouder van de nieuwe rederij. De werf was gevestigd tussen de Buitenhaven en Hoofdstraat nabij de Hoofdbrug. Op 29.06.1850 was de tewaterlating van de Stella Maris. Daarvoor was aan de overzijde van de Buitenhaven rijswerk aan gebracht en waren dennenstammen in het water gelegd. Maar het schip was er niet ingelopen. In 1852 werkten er 16 mensen, in 1853 onderging de werf een kleine uitbreiding door Gemeentelijke uitgifte van grond aan en tegenover de werf voor houtopslag. Bij het bezoek van de patriarch van Antiochië  ‘Samhiri’ op 31.01.1856, aan de stad en de werf, werden door deze de schepen Sint Jan en Patriarch Samhiri gewijd. In 1887 werden de opstallen afgebroken omdat het bedrijf van G.J. Vincent zich hier vestigde. De werf is kort daarvoor ter ziele gegaan omdat men de overstap naar geklonken schepen van ijzer niet beheerste. Op de werf gebouwde (bekende) schepen: Stella Maris, Vreede, H. Liduina, St. Jan en Patriarch Samhiri. Het waren allemaal nog zeilschepen voor de vaart op het verre Indië

*Van de scheepswerf zelf zijn geen beelden teruggevonden. Op de bovenstaande foto, de ingang van de Leliestraat in De Gorzen. Deze straat is vernoemd naar de voormalige werf aan de Buitenhaven.

Bron: Historische Vereniging Schiedam / ‘Scyedam 30e jaargang nr. 2 mei 2004, Verhalen Wiki -archief Wim Rook

Tekst: Ser Louis / Wim Rook / Scheepsbouwmuseum.nl
Foto: Beeldbank Schiedam / fotograaf: M.J. Donkersloot


Scheepsbouwmuseum.nl 2021

Laatst bijgewerkt op: 28 augustus 2021