‘Nieuwe Waterweg’


Rond 1913 zoemden de eerste geruchten in het rond over mogelijke reservering van grond voor een te bouwen scheeps- reparatiewerf in Schiedam door de Engelse maatschappij Furness. Deze van huis uit Engelse onderneming runde ook een bijkantoor in Rotterdam.  Het zou gaan om een stuk grond ter grootte van 9 hectare aan de pas aangelegde Wilhelminahaven, dat grensde aan het Sterrebos. Er verschenen direct ingezonden brieven in de media van mensen, die zich ongerust maakten over de geluidsoverlast van de werf, die zij wel erg dicht vonden liggen t.o.v. het stadsziekenhuis. Waarschijnlijk waren veel mensen kopschuw geworden door de moeilijkheden met de werf van de Gebrs. Van der Meer in de Lange Nieuwstraat. Deze werf, die tot 1906 houten loggers maakte, stapte in dat jaar over op de bouw van stalen rijnschepen. Het klinken van de platen middenin in een woonwijk moet geen pretje zijn geweest. Werf Gusto lag hemelsbreed even ver van dat ziekenhuis in het centrum van de stad en daar waren geen klachten over. De nieuwe werf lag dichter bij de monding van de Maas. De werf ‘Nieuwe Waterweg”‘, zoals het bedrijf ging heten, startte in 1914, in het beginjaar van de Eerste Wereldoorlog, op initiatief van de “Furness Scheepvaart Maatschappij” uit Rotterdam. Het was aanvankelijk een stevige concurrent van de aan de overzijde van de Nieuwe Maas gelegen Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, de RDM. De ‘Nieuwe Waterweg’ ( kortweg NW) kreeg zelfs mensen van dat bedrijf in dienst omdat men hen meer betaalde. In 1922 echter, ging het als gevolg van de lage prijzen (en de hogere lonen?) die men hanteerde al heel slecht en in 1925 dreigde zelfs een faillissement. De Rotterdamse Bank als grote geldschieter trachtte toen het bedrijf door Wilton te laten overnemen maar die voelde er echter niets voor vanwege de slechte economische tijd en bovendien was men bezig een vestiging in Schiedam op te bouwen.

De RDM werd benaderd en deze nam in hetzelfde jaar alle aandelen van de NW over. De bedrijfsvoering werd aangepakt en daarna ging het beter. Jarenlang werden er, onder een zelfstandige directie, schepen gebouwd en gerepareerd waarbij de ligging aan de Nieuwe Maas en de Wilhelminahaven van groot belang zijn geweest. In 1978 werd ook dit bedrijf als gevolg van de RSV-affaire én vanwege de concurrentie uit de Aziatische landen ook definitief gesloten.

Bron: Historische Vereniging Schiedam / ‘Scyedam 30e jaargang nr. 2 mei 2004
Tekst: Ser Louis / Scheepsbouwmuseum.nl
Foto: Beeldbank Schiedam / fotograaf: Onbekend


Scheepsbouwmuseum.nl

Laatst bijgewerkt op: 4 september 2021