Graven van Wilhelminahaven en Spuikanaal

Het Spuikanaal, werd in 1862 aangelegd om met instromend en uitstromend water van de Maas via de ‘Westerhaven’ de grachten te ‘spoelen’. Tot 1899 werd het water via een smal kanaal naar het ‘Buitengors’ ingenomen of geloosd. In 1899 werd dit ‘Buitengors’ opgehoogd met slib en werd het kanaal doorgetrokken naar de Maas. In 1914, toen een begin werd gemaakt met de aanleg van de ‘Wilhelminahaven’, werd het ‘Spuikanaal’ verlegd naar de nieuwe ‘Wilhelminahaven’.

Op de foto zien we graafwerkzaamheden voor de ‘Wilhelminahaven’ en zien we op de achtergrond werklui bezig met het verleggen van het ‘Spuikanaal’. Achter de bomenrij is vaag de ‘Westerhaven’ te zien met aan weerszijden bebouwing op de Willemskade (r) en Westerkade (l). In 1929 toen de ‘Westerhaven’ verder werd uitgegraven werd ook een deel van het ‘Spuikanaal’ uitgegraven dat dienst ging doen als balkengat voor de zich daar vestigende houthandel Van de Wetering vanaf 1930. In de contouren van het ‘Spuikanaal’ is al een deel van de kade te herkennen van de toekomstige in de volksmond genoemde Houthaven. Het ‘Spuikanaal’ naar de ‘Wilhelminahaven’ werd daardoor belangrijk korter. In 1937 werd een loopbrug tussen de ‘Westerhaven’ en de ‘Houthaven’ vervangen door een stalen balansbrug de Westerhavenbrug.

Foto: Beeldbank Schiedam, Detail van beeldnummer 36718 / fotograaf: H.M.J. Kamman.