Tagarchief: ss Alchiba

Scheepsbouw-onderneming ”De Nieuwe Waterweg”


Aan  de Nieuwe Maas op grondgebied der gemeente Schiedam zijn thans in aanbouw de hellingen en verdere installaties voor een nieuwe scheepsbouw-onderneming, genaamd ‘’De Nieuwe Waterweg”. Deze vennootschap werd te Rotterdam opgericht den 10den Juni 1914, bij acte verleden voor den notaris mr. S. J. van Zijst, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Besluit van den 22sten Mei 1914 no. 34.

Van betrouwbare zijde vernemen wij, schrijft de „Humfeld’s Financier”, omtrent deze nieuwe Mij. het volgende: Het initiatief tot de oprichting der onderneming is genomen door de ‘N. V. Furness’ Scheepvaart & Agentuur Maatschappij te Rotterdam, een vennootschap met een statutair kapitaal van f 6.000,000, waarvan uitgegeven f 5.760.000.

Het statutair kapitaal der Scheepsbouw Mij. „Nieuwe Waterweg” bedr. f 1.500.000, waarvan voorloopig f 1.200.000 onderhands wordt uitgegeven. Deze 1200 aandeelen komen geheel in Nederlandsche handen, en wel voor het overgrote deel in die van bovengenoemde ‘Furness’ S. & A Mij. Lees verder Scheepsbouw-onderneming ”De Nieuwe Waterweg”